Votul publicului

КОНКУРС

 

2014 победител на конкурса работи

2013 победител на конкурса работи

2012 победител на конкурса работи

 

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС "Шанс Синият Дунав" - 2012 г.

 

Регулиране

От 2000 делтата на р. Дунав биосферен резерват орган (DDBRA) в партньорство с училище по изкуствата "Джордж Джорджеску" Национален конкурс, организиран от еко-тематични плакати, озаглавени "Шанс Синият Дунав". Място за среща на съобщенията, не могат да бъдат различни от Тулча / Румъния, крайната точка на реката, който преди да се присъедини към Черно море, създава най-невероятното място в Европа - делтата на река Дунав.

Целта на конкурса е чрез изложба на постери, посветени на защитата на природата, изкуството, да се реализира и поддържа постоянен публичен интерес, особено на младите поколения, опазването на природните екосистеми. Сигнал става артистичен съобщение, предупреждение и повишаване на информираността и вземането на лицата, отговорни, но също така е фактор в екологичното образование, един инструмент, за да се опитаме да привлечем и ангажиране на обществеността в опазване и защита на делтата на река Дунав.

Конкурсът е нараснал от година на година и от 2010 г. той е станал международен, както и селекция от най-добрите творби е itinerated по поречието на река Дунав са представени в България, Унгария, Словакия, Австрия и Германия.
 
През 2014 г. ще има ново издание, тринадесетият, този международен конкурс, възможност да Ви поканим да участват със специални творения.

Право и условията за участие

Младите хора между 15-18 години са поканени да участват в конкурс за плакат.
Участниците са помолени да представят лични данни от писмено на гърба на хартията.
Представянето трябва да бъде оригинална и от конкуренти. Организаторите не носят отговорност за всякакви материали, незаконно присвоени от участниците.
С изпращането на материални участниците дават своето съгласие по подразбиране, като тези плакати, за да бъде свободна написали / разпространява и / или използвани от лицето / възпроизвежда / съхранява (Организаторите си запазват правото си да ги използват за комуникация и информационни медии и да ги възпроизвеждат за рекламни цели и др.).
Чрез изпращане на материал участник потвърждава, че е прочел и разбрал всички условия на правилата на състезанието и ги подкрепя.

Как конкурса е както следва:

• законопроект ще измерва 42/60 cm.
• Техниката е безплатно (темпера, колаж, смесена техника, графики)
• Ще продължи работата на гърба на автора идентификация и образователна институция представлява
• изложба и обявяване на победителите ще се състои на 5 юни 2012 г. - Световен ден на околната среда, на музеен център за екотуризъм Delta в Тулча
• Записите са поканени от 30 април 2012 г. (датата на пристигане в местоназначението) адрес: училище по изкуствата "Джордж Джорджеску" Тулча / Румъния Корнелиу Гаврилов ул. не. 166, код 820080
• Творбите трябва да бъдат придружени от списък на участниците включва трите имена, училище, клас, водач на учителите, и лице за контакт.

Календар:

Краен срок за подаване на материали: 30 април 2012 г. (датата на пристигане по местоназначение)
http://www.thebluedanube.ro/ .">Жури в състав: Изложбата ще бъде открита, 5-29 юни 2012 г., Делта център музей екотуризъм, а също така може да се гледа онлайн в конкурса http://www.thebluedanube.ro/.
Обявяване на победителите: ще бъде в Тулча ден на околната среда на 5 юни 2012.

 


Рейтинг:

Представените документи, ще бъдат оценявани от жури, на личности от областта на изкуството, на следните критерии: съответствие с темата, креативност, оригиналност.
 

Награди:

Награди, състоящи се от конкретни материали, ще бъдат осигурени от спонсор на конкурса Апа Нова Букурещ.

 

Авторски права:

Подадените материали трябва да са съобразени с правата на авторското право и интелектуалната собственост, както и изключителните права на всеки друг, законно признати. Участникът трябва да притежава всички права на представените материали или да имат съответните права за ползване от него.

Участникът е единствено отговорен за всякакви преки или косвени последици, които могат да възникнат от включването на материали в този конкурс. Участниците запазват авторските права върху материалите.
Чрез изпращане на материал участник се съгласява, че представените материали могат да бъдат изложени и се използва от резерв или спонсор на Биосферен делтата на Дунав, при условие, че името на автора, неограничен във времето и пространството.

 

За контакти:

Поповече информация относно конкурса, моля пишете ни по електронната поща: portal@ddbra.ro или факс: +40 240518975.

 

Заключителни разпоредби:

Организаторите си запазват правото да откажат всякакъв вид материал участие в конкурса на основание на несъответствие с темата на конкурса.