Votul publicului

Home

Международен конкурс тематични творческа еко четиринадесетия издание, Тулча - 2015 г.
 

Покана


От 2000 г. насам, Дунавската Делта Биосферен резерват орган (DDBRA) в партньорство с училище по изкуствата "Джордж Джорджеску", конкурс, организиран от еко-тематични проекти активни "шанс Синият Дунав". Целта на конкурса е чрез изложба на постери, посветени на защитата на природата, изкуството, да се реализира и поддържа постоянен публичен интерес, особено на младите поколения, опазването на природните екосистеми. Сигнал става артистичен съобщение, предупреждение и повишаване на информираността и вземането на лицата, отговорни, но също така е фактор в екологичното образование, един инструмент, за да се опитаме да привлечем и ангажиране на обществеността в опазване и защита на делтата на река Дунав.

Конкурсът е нараснал от година на година и от 2010 г. той е станал международен, както и селекция от най-добрите творби е itinerated по поречието на река Дунав са представени в България, Унгария, Словакия, Австрия и Германия.

През 2015 г. ще има ново издание, четиринадесетия, този международен конкурс, възможност да Ви поканим да участват със специални творения. Конкурсът е отворен за младите хора на 15-18 години на гимназията изкуство в Румъния и други страни по поречието на река Дунав. Работете заедно с данните на автора и образователна институция, които са представени, размер 42/60 см, са поканени от 30.04.2015 г. на адрес: художествена школа "Джордж Джорджеску" Тулча / Румъния, Корнелиу Гаврилов ул. не. 166, код 820080.

За подробности виж правилата на конкурса, достъпни на официалния сайт на DDBRA: http://www.ddbra.ro, http://www.biosfera-deltadunarii.ro, http://www.rezervatia-deltadunarii.ro, http://www.deltadunarii-romania.ro.

See program website: www.southeast-europe.net

Website dedicated to EU Regional Policy(Inforegio): http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm