Votul publicului

Projekt

 

Danubeparks - Duna menti védett területek hálózata – Nemzetközi stratégiák kidolgozása és alkalmazása a Duna természeti örökségének megóvása érdekében

A természet-közeli Duna szakaszok és a kiterjedt vizes élihelyek részei a közös európai természeti örökségünknek. A védett területek a Duna mentén egy nemzetközi ökoszisztéma egyedülálló természeti értékeit irzik.

Az Európai Unió bivítése új helyzetet teremtett a Duna mentén. A gazdasási fejlidés egyre nagyobb nyomást jelent a megmaradt természetes ártereken és folyószakaszokon, miközben a Natura 2000 és a Víz Keretirányelv teljes megvalósítása még várat magára.

A korábbi együttmoködéseket alapul véve számos Duna menti védett terület képviselije kezdeményezte a Duna menti védett területek szövetségének létrehozását, hogy állandó keretet biztosítsanak a nemzetközi kooperációnak, (Tulceai-deklaráció, 2007. április)

ETC – A DANUBEPARKS a Dél-kelet Európai Együtmoködés projektje

Az EU ETC Dél-Kelet Európai Együttmoködés (SEE) program keretén belül 12 védett terület kezelii Németországból, Ausztriából, Szlovákiából, Magyarországról, Horvátországból, Szerbiából és Romániából sikeresen pályáztak a DANUBEPARKS project létrehozására.

A DANUBEPARKS hivatalos indulása után a résztvevi partnerszervezetek képviselii 2009. június 9én aláírták a Bécsi Nyilatkozatot, amiben elkötelezték magukat a hálózat céljainak megvalósítása és a folyamatos együttmoködés mellett. A projekt 3 éves iditartama (2012 februárjáig) alatt az EU támogatás mértéke eléri a 2,7 millió €-t.

Vezeti Partner:

 • Donau-Auen National Park, Austria

Projekt Partnerek:

 • BROZ – Regional Association for Nature Conservation and Sustainable Development, Slovakia

 • State Nature Conservancy, Slovakia

 • Duna-Drava National Park, Hungary

 • Duna-Ipoly National Park, Hungary

 • Kalimok Brushlen Protected Area, Bulgaria

 • Persina Nature Park Directorate, Bulgaria

 • Regional Inspecorate of Environment and Waters -Ruse, Bulgaria

 • Danube Delta Biosphere Reserve Authority, Romania

Hálózati Partnerek:

 • Nature Park Kopacki Rit, Croatia

 • Institute for Nature Conservation representing the Nature Reserve Gornje Podunavlje, Serbia

 • City of Ingolstadt and Auenzentrum Neuburg representing the Danube Floodplain Restoration Area Neuburg Ingolstadt, Germany

Megfigyeli Partnerek:

 • ICPDR – International Commission for the Protection of the Danube River

 • Ministry of Environment and Water, State Secretray for Nature and Environment

 • Protection, Hungary

 • Provincial Secretariat for Environmental Protection and Sustainable Development, Serbia

 • State Forestry Agency, Bulgaria

 • Ministry of Environment and Spatial Planning, Serbia

 • via donau -Austrian Waterway Company

 • Ministry of Environment and Water, Bulgaria

 • Ministry of Environment. Romania

 • Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management, Austria

 • Ministry of Culture, Croatia

Célok, és tevékenységek a DANUBEPARKS keretében:

A DANUBEPARKS-ot abból a célból hoztuk létre, hogy olyan nemzetközi tevékenységek valósuljanak meg, amelyek elérése meghaladná az egyes védett területek önálló erejét. Ilyenek többek között:

 • közös nemzetközi természetvédelmi stratégiák kidolgozása és megvalósítása;

 • egységes kezelési gyakorlatok kidolgozása, valamint

 • A Duna menti védett területek egységes arculatának megteremtése.

A program során lehetiség nyílik a tapasztalatok és a tudás kicserélésére, közös természetvédelmi kezelési tervek és védelmi intézkedések kidolgozására valamint kisebb méreto, de példaértéko projektek megvalósítására. A távlati célok között szerepel a Dunához kapcsolódó vizes élihelyek ökológiai állapotának javítása, egyes fontos védett fajok élihelyének fejlesztése valamint a regionális fejlesztések elimozdítása az ökotúrizmus és a kulturális értékek cseréjének eszközeivel.

A program külsi hatásaként, köszönhetien a közös PR kezdeményezéseknek és a nemzetközi jelentiségo kérdéseket megvitató konferenciáknak, nemzetközi szinten is erisödni fog a Duna menti védett területek hangja.

A DANUBEPARKS elkövetkezi lépései és a fejlesztés iránya:

A hosszú távú elképzeléseinkben a Danubeparks hálózatot szeretnénk kibivíteni további védett területekkel a Duna mentén és annak vízgyojtijén. Minden egyes védett terület csatlakozási szándékára nyitottak vagyunk, minden, a Dunáért tenni akaró személyt és szervezetet szívesen látunk.

További információk a DANUBEPARKS-al kapcsolatban www.danubeparks.org

Georg Frank Parrag Tibor Kiss Gyula

Project Manager természetmegirzési projektfelelis, Duna-Ipoly

DANUBEPARKS

osztályvezeti, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

g.frank@danubeparks.org Nemzeti Park Igazgatóság

+43 (0)2212-3450-19

e-mail: kiss.gyula@dinpig.hu

+43 (0)676-84223528

dunadrava@ddnp.kvvm.hu

Mobil: +36-30-542-3170

+36 30 377 3425

+36 72 517 200